Πως Λειτουργούμε
Περιηγηθείτε στη σελίδα μας και εμπνευστείτε. Ενημερώστε μας τι είναι σημαντικό για σας, πότε θέλετε να ταξιδέψετε και το ποσό που θέλετε να διαθέσετε. Θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για σας, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας.

Προορισμοί

Τηλέφωνο: Αθήνα 210 3605551 - Θεσσαλονίκη 2310 256555 | Mail: info@red-elephant.gr

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

σε οργανωμένο ταξίδι

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν μόνο για οργανωμένες αναχωρήσεις γκρουπ.
Παρακαλούμε στους ταξιδιώτες μας να διαβάσουν προσεκτικά τα παρακάτω:

 

1. Γενικοί όροι

 

Οι γενικοί όροι ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του πελάτη (στο εξής ταξιδιώτης) για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μίας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και του ταξιδιωτικού γραφείου Red Elephant (στο εξής εταιρεία), το οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής.

 

Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειάς του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω εταιρειών, συλλόγων, ενώσεων, σχολών και άλλων φορέων δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους και τους πιο κάτω όρους τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συμφωνούν να τηρήσουν.

 

Η έννοια του «ταξιδιώτη» ως αντισυμβαλλόμενου εννοείται στο εξής και για τους φορείς ή εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων. Επίσης, οι ταξιδιώτες δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν σε «ειδικά ταξίδια», όπως ταξίδια εκθέσεων, εταιρικά ταξίδια (incentives), συνεδρίων, χιονοδρομικών προορισμών, αθλητικών διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων (charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο έγκαιρες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης).

 

2. Κρατήσεις θέσεων - Εμβάσματα

 

Για έγκυρη εγγραφή και συμμετοχή σ’ ένα οργανωμένο ταξίδι, ο ταξιδιώτης πρέπει να καταβάλει ποσό προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 1/3 της αξίας τους στα γραφεία μας ή να εμβάσει το ποσό στο λογαριασμό της εταιρείας μας ή να σταλεί επιταγή. Οι ταξιδιώτες πρέπει επίσης να στείλουν στα γραφεία μας αντίγραφο του εμβάσματος της τράπεζας, μαζί με τα πλήρη ονόματα των ταξιδιωτών όπως αναγράφονται στα διαβατήριά τους, την ημερομηνία και το ταξίδι που καλύπτουν, καθώς και το είδος των δωματίων (δίκλινα, μονόκλινα) που επιθυμούν. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, για την εγκυρότητα της συμμετοχής, η εξόφληση του ταξιδιού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την αναχώρηση (στα «ειδικά ταξίδια» απαιτείται πιο έγκαιρη εξόφληση). Στην τιμή του ταξιδιού περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στην εξοφλητική απόδειξη σύμβασης.

 

3. Υποχρεώσεις - Ευθύνες εταιρείας

 

Η εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κ.τ.λ.), αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη.

 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις, όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών, απεργιών και άλλων αιτιών. Επίσης δεν ευθύνεται για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών, καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του ταξιδιώτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή άλλου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της σύμβασης.

 

Η εταιρεία θα είναι συμπαραστάτης και θα φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται στο συνοδό ή, το αργότερο 10 ημέρες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, με επιστολή προς την εταιρεία, με κάθε έγγραφο στοιχείο για τη δικαιολόγησή τους, ώστε να βασίσει τυχόν απαίτηση από τους παρέχοντες τις συμβατικές υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση 10ήμερου, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

 

4. Υποχρεώσεις - Ευθύνες ταξιδιωτών

 

Ο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο τα έξοδα συμμετοχής, για να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση (Visa), των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.ά.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται), στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την εταιρεία. Να ελέγχουν επίσης με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν.

 

Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της εταιρείας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων Visa, αδειών εργασίας κ.ά.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού και ο ακυρώνων γι’ αυτούς τους λόγους υπόκειται σε ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια (γκρουπ) θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των συνοδών και των τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς εκδρομείς.

 

Επίσης είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.ά.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά ταξίδια δημιουργούν έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των ταξιδιωτών. Ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), τροπικές και περισσότερο ευαίσθητες ή νοσογόνες, όπως της Αφρικής, της Ασίας, της Νότιας Αμερικής κ.ά. Συνιστούμε στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται το γιατρό τους, ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας, με ευαίσθητη υγεία, πίεση, καρδιοαγγειακά νοσήματα και αλλεργίες. Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για πρόληψη ηπατίτιδας Α και Β που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στη λήψη τροφών. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία (κέντρο) της περιοχής σας. Επίσης στις πτήσεις συνιστούμε κατανάλωση αρκετού νερού (αποφυγή αλκοόλ ή καφέ), μετακινήσεις (περπάτημα) κάθε μία-δύο ώρες, μικρές ασκήσεις σώματος και χρήση καλτσών – παντοφλών αντί παπουτσιών.

 

5. Τιμές - Αλλαγές - Ακύρωση ταξιδιού

 

Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ, τον αριθμό συμμετεχόντων (με βάση τον κατώτατο) σε κάθε εκδρομή, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η εταιρεία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση.

 

Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του ταξιδιού. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς τη βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 10% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής (κάτω των 20 ατόμων). Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχής, η εταιρεία έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ταξιδιώτες για την ακύρωση 8 μέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη της.

 

Αντίθετα, όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψουν έκτακτες συνθήκες και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ταξιδιού ή και ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να πληρώσουν επιτόπου τα έξοδα αυτά. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την εταιρεία δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωσή του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή τους.

 

6. Ακυρωτικά

 

Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του με έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις (κατ’ άτομο), ανεξάρτητα της ημέρας εγγραφής του, που είναι ο συνδυασμός των υποχρεώσεων προς τους τρίτους, των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των άλλων εξόδων. Μέχρι 35 ημέρες πριν την αναχώρηση με καταβολή 30 ευρώ για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. Από 34 – 22 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση της προκαταβολής (1/3 της συνολικής αξίας του ταξιδιού). Από 21-15 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 14 μέρες πριν και μέχρι την αναχώρηση τα ακυρωτικά μπορεί να φθάσουν μέχρι και το συνολικό ποσό της αξίας του ταξιδιού. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κ.τ.λ.). Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα, που δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, η ασθένεια, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα του ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον δικό του ενδιαφερόμενο για τις ίδιες υπηρεσίες, δωμάτιο και ταξίδι, με μόνη την καταβολή των τυχόν ανεπίστρεπτων εξόδων (Visa κ.λπ.). Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού που ακύρωσε τη συμμετοχή.

 

7. Ασφάλιση ταξιδιωτών

 

Η εταιρεία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από τη φύση τους περιορισμένες. Η εταιρεία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της εταιρείας από τους προμηθευτές της.

 

8. Ισχύς προγράμματος - τιμοκαταλόγων

 

Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές, θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική απόδειξη πώλησης), την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη, ταξιδιώτης και εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαμβάνουν με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση.

 

9. Ειδικές Πληροφορίες

 

α. Ξενοδοχεία – Δωμάτια
Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή η χρήση των αστέρων:
2* = Τουριστική
3* = Β’ κατηγορία
4* = Α’ κατηγορία
5* = Πολυτελείας
Μερικά ξενοδοχεία για λόγους φορολογικούς έχουν μειώσει τεχνητά την κατηγορία τους.
Επίσης καινούρια ξενοδοχεία συνήθως ανοίγουν με μία κατηγορία πιο κάτω για λόγους γνωριμίας. Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία και παράγοντας αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα δωμάτια δίδονται προς στους ταξιδιώτες μετά τις 13:00. Οι ταξιδιώτες πρέπει να τα παραδώσουν μέχρι τις 12:00. Τα τρίκλινα συνήθως δεν είναι άνετα και μπορεί το έξτρα κρεβάτι να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Στα γκρουπ και γενικά στα ταξίδια-πακέτα δεν δίδονται διακεκριμένα δωμάτια, λόγω των ειδικών τιμών.

 

β. Συνεργασία με άλλους οργανωτές
Στα ταξίδια με πούλμαν και σε μερικά αεροπορικά, για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για την πραγματοποίηση των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους ταξιδιώτες, γίνονται συνεργασίες όπου συμμετέχουν δύο ή περισσότερα γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Η συνεργασία αυτή αναφέρεται και η εταιρεία μας εξαντλεί κάθε προσπάθεια, ώστε η τιμή και η ποιότητα ν’ ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

 

γ. Πρακτικές συστάσεις
Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας, και την ώρα της. Μην ξεχάσετε το διαβατήριό σας. Τακτοποιήστε από την προηγουμένη τα extras του δωματίου/καμπίνας σας για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα να ασφαλίζετε τα χρήματά σας και τα τιμαλφή στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιο σας.

 

10. Ρύθμιση διαφορών

 

Η εταιρεία και ο ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει.
Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Pin It on Pinterest

Share This